Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Magdalena Łuniewska (magdalena.luniewska@psych.uw.edu.pl).