Logo Image
KDA - Kwestionariusz dla Indywidualnych asystentów osób niepełnosprawnych

Nazywam się Michał Łopacki. Jestem studentem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Proszę Panią/Pana o wzięcie udziału w badaniu, które dotyczy wzajemnych oczekiwań indywidualnych asystentów osób niepełnosprawnych, nauczycieli i rodziców dzieci z autyzmem.

Badanie polega na wypełnieniu kwestionariusza i zajmuje około 15 minut.

Badanie jest anonimowe. Uzyskane wyniki  zostaną wykorzystane wyłącznie w celach naukowych i będą analizowane zbiorczo.

Udział w badaniu jest dobrowolny, co oznacza że może Pani/Pan zrezygnować z udziału w badaniu w dowolnym momencie.

Jeśli jest Pani/Pan zainteresowany zbiorczymi wynikami badania proszę o kontakt pod adresem: m.lopacki@student.uw.edu.pl

 Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis twoich odpowiedzi nie zawiera żadnych informacji identyfikujących cię, chyba że któreś pytanie ankiety wprost wymagało wprowadzenia takich informacji. Jeśli korzystasz z indywidualnego tokena w celu przystąpienia do badania, możesz mieć pewność, że ten token nie będzie przechowywany z twoimi odpowiedziami. Jest zarządzany w odrębnej bazie danych przechowującej jedynie informację, czy wypełniłeś/wypełniłaś ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.