Logo Image
Badanie

Witam!

 

Dziękuję za gotowość do wzięcia udziału w moim badaniu. Nazywam się Stanisław Choński i jestem studentem piątego roku wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zebrane przeze mnie informacje zostaną wykorzystane do zbiorczej analizy na potrzeby powstania mojej pracy magisterskiej i są w związku z tym w pełni anonimowe. Proszę zatem o udzielanie wyłącznie szczerych i rzetelnych odpowiedzi, gdyż tylko takie pozwolą mi wysunąć prawdziwe wnioski z mojego badania. W każdej chwili możliwe jest przerwanie badania i zakończenie go. Wypełnienie całej ankiety zajmuje około 10 - 15 min.

 

Uwaga: moje badanie przeprowadzam na określonej grupie osób, zatem, aby wziąć w nim udział, musisz spełniać następujące warunki:

 

- jesteś osobą dorosłą, która ukończyła przynajmniej 26 lat

- posiadasz przynajmniej 5 lat stażu pracy, a od roku pracujesz w swojej obecnej firmie

- posiadasz stabilną formę zatrudnienia w przynajmniej jednej firmie

 

Jeśli warunki są w Twoim przypadku spełnione - przejdź do ankiety naciskając "Dalej". Jeśli ich nie spełniasz, wybierz opcję "Wyjdź i usuń odpowiedzi".

 

Dziękuję!!
Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis twoich odpowiedzi nie zawiera żadnych informacji identyfikujących cię, chyba że któreś pytanie ankiety wprost wymagało wprowadzenia takich informacji. Jeśli korzystasz z indywidualnego tokena w celu przystąpienia do badania, możesz mieć pewność, że ten token nie będzie przechowywany z twoimi odpowiedziami. Jest zarządzany w odrębnej bazie danych przechowującej jedynie informację, czy wypełniłeś/wypełniłaś ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.