Logo Image
Badanie studentów zagranicznych
Droga studentko! / Drogi studencie! Zapraszamy Cię do udziału w badaniu poczucia bezpieczeństwa wśród studentów zagranicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Zależy nam na tym, żeby dowiedzieć się jakie są Twoje doświadczenia związane ze studiowaniem na Uniwersytecie Warszawskim. W tym kwestionariuszu nie ma dobrych i złych odpowiedzi, chcemy poznać Twoje zdanie. Udział w badaniu jest dobrowolny. Twoje dane nie zostaną nikomu ujawnione, a odpowiedzi będą analizowane zbiorczo i wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Opracowane wyniki badania będą dostępne publicznie po jego zakończeniu. Jeśli poświęcisz nam ten czas, przyczynisz się znacząco do poprawy sytuacji na UW wszystkich studentów zagranicznych. By zacząć wypełniać kwestionariusz, kliknij „Dalej”.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis twoich odpowiedzi nie zawiera żadnych informacji identyfikujących cię, chyba że któreś pytanie ankiety wprost wymagało wprowadzenia takich informacji. Jeśli korzystasz z indywidualnego tokena w celu przystąpienia do badania, możesz mieć pewność, że ten token nie będzie przechowywany z twoimi odpowiedziami. Jest zarządzany w odrębnej bazie danych przechowującej jedynie informację, czy wypełniłeś/wypełniłaś ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.